.

Våra tjänster


Beredd News

Beredd News är en privat blogg som publicerar redaktörsstyrda nyheter och viktig samhällsinformation inom allt från barnsäkerhet till terrorism. Dagligen producerar kortfattade rapporter från vår omvärldsbevakning. Vi bevakar blåljushändelser, kriser och katastrofer som uppmärksammas i nya och klassiska medier. Dessutom följer vi aktuella och heta ämnen. Vårt fokus ligger på svenska och skandinaviska nyheter men vi publicerar även nyheter på engelska och tyska från hela världen. 

Vad gör Beredd News för dig? 

Med Beredd News kan du skapa en flexibel och skalbar omvärldsbevakning för dig eller din organisation. För många är det tillräckligt att följa våra flöden i sociala medier och RSS-flöden och att en daglig sammanfattning i ett nyhetsbrev. 

Varje organisation har sina unika behov. Skalbarheten i Beredd News tjänster gör att vi kan erbjuda en heltäckande omvärldsbevakning. Men vi kan också bryta ner händelser i minutoperativ bevakning. Vi kan hjälpa dig med ett långsiktigt strategiskt informationsstöd t ex vid krishanteringar. 

Vi är den perfekta partnern för dig som arbetar med press, kommunikation och PR-frågor. Vi arbetar modulärt vilket innebär att vi smidigt kan integreras i er organisation för kortare eller längre uppdrag. 

Anpassad för framtidens omvärldsbevakning

Vår tekniska plattform är anpassad för framtidens nyhetskonsumtion och omvärldsbevakning. Plattformen utvecklas ständigt och den tekniska skalbarheten ger stor flexibilitet. Den passar såväl fåmansbolag som globala börsföretag och andra stora organisationer. 

Även vår tekniska plattform är modulär. Det gör att vi enkelt kan integrera och interagera med olika IT-plattformar och system. 

Källor

Beredd News har ett omfattande och exklusivt nätverk experter inom forskning, utbildning och praktik. Vi bevakar dagligen flera tusen källor men all publicering är redaktörsstyrt. 

Medieambassadör 

Beredd News har vid två tillfällen fått förmånen att vara ambassadörer för Mötesplats Samhällssäkerhet dels år 2015 och dels 2017. Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folk och Försvar och Aktuellt Säkerhet. Beredd News verkar som medieambassadör inom området omvärldsbevakning, krisberedskap och kriskommunikation. 

 

 


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: