.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Svea Hovrätt dömer landsting för kränkande filminslag

Svea Hovrätt meddelade idag att Landstinget i Uppsala ska betala skadestånd till de anhöriga för den kränkning de anhöriga utsattes för när tv-serien Sjukhuset att filmade en svårt sjuk patient. Kort efter avled patienten. Inslaget visade några månader senare i TV3 utan att de anhöriga de anhörigas vetskap. Domen väntas få betydelse för de landsting som vill ge tv-bolag möjlighet göra tv-serier som Sjukhuset och 112 - På liv och död.

Tags: tv3, akademiska sjukhuset, uppsala landsting, centrum för rättvisa, tv-serier, sjukvård, patientsekretess, titan, mtg


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: