.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Nya TIB-myndigheter

Regeringen har fattat beslut om att fler myndigheter ska ha en TIB-funktion efter förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Tags: tib-funktion, Regeringen, msb, beredskap, samhällsskydd


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: