.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Gilla oss på Facebook och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Gilla oss på FacebookSedan en tid tillbaka finns vi också på Facebook! Vi har sett att Facebook blivit en allt viktigare informationskälla. Därför ökar vi nu vår närvaro. På Facebook kan du prenumerera och få en notis så fort något nytt händer. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, säkerhet, hälsa, krishantering, kriskommunikation, riskanalyser, riskhantering, räddningstjänst, polis, sjukvård, prehospital sjukvård, akutsjukvård, it-säkerhet, informationssäkerhet


Publicerad: (Uppdaterades: )

Kommuner rustar mot klimatförändringarna

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har pekat ut 18 områden i Sverige som är särskilt sårbara för de klimatförändringar som landet står inför de närmsta 100 åren. Nu rustar flera kommuner för att klara översvämningarna men kostnaden för detta är enorma. Det handlar om minst 30 miljarder kronor. Expressen beskriver de utmaningar som några av kommunerna står inför. 

Tags: klimathot, klimatanpassning, översvämningar, msb, översvämningsplaner, riskhantering


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: