.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Gilla oss på Facebook och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Gilla oss på FacebookSedan en tid tillbaka finns vi också på Facebook! Vi har sett att Facebook blivit en allt viktigare informationskälla. Därför ökar vi nu vår närvaro. På Facebook kan du prenumerera och få en notis så fort något nytt händer. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, säkerhet, hälsa, krishantering, kriskommunikation, riskanalyser, riskhantering, räddningstjänst, polis, sjukvård, prehospital sjukvård, akutsjukvård, it-säkerhet, informationssäkerhet


Publicerad: (Uppdaterades: )

Medias tuffa granskning av räddningstjänsten

Räddningstjänsten åtnjuter mycket stort förtroende från allmänheten men förtjänar de detta? Efter den största branden alla kategorier i svensk historia granskar nu Kalla Fakta i TV4 den inledande insatsen vid skogsbranden i Västmanland. Den 5 oktober kommer även Kaliber i P1 att granska den svenska rädningstjänsten. 

Tags: räddningstjänst, kalla fakta, kaliber, vetenskapsradion


Publicerad: (Uppdaterades: )

Mobilt kartsystem stöder stabsledningen i Halmstad och Västmanland

Ett nytt mobilt fältinventeringssystem har utvecklades och gick online under den stora skogsbranden i Västmanland. Nu används samma system av Halmstad kommun i samband med översvämningarna av Nissan. Med hjälp av karteringssystemet som kan användas i en iPad får räddningsledningen samma lägesbild som räddningspersonalen i fält. 

Tags: stabsledning, krisledning, karteringsverktyg, räddningstjänst, msb, länsstyrelsen västmanland, esri


Publicerad: (Uppdaterades: )

Filmande bilister stod i vägen för räddningspersonal

När polisen kom till en svår lastbilsolycka vid trafikplats Kungens Kurva i södra Stockholm hade många bilister skyndat till - för att filma, det uppger Aftonbladet.se. Polispatrullerna som kom till platsen uppfattade den tillskyndande allmänheten som både likgiltig och hindrande i polisens arbete. 

Tags: stockholm, kungens kurva, e4, e20, södertäljevägen, trafikolycka, lastbil, polis, räddningstjänst


Publicerad: (Uppdaterades: )

Mer pengar till branddrabbat län

Regeringen meddelade på en presskonferens idag att man tillför Länsstyrelsen i Västmanland och de branddrabbade kommunerna ytterligare pengar. Länsstyrelsen kommer att få sammanlagt 60 miljoner. Av de 50 miljoner man avsatt tidigare får kommunerna vardera 2 miljoner omedelbart. Vidare meddelade regeringen att man utsett kammarrättsrådet Aud Sjökvist till regeringens särskilde utredare av skogsbrandskatastrofen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september nästa år. 

Tags: sverige, västmanland, Regeringen, msb, länsstyrelsen, skogsbrand, räddningstjänst, statliga bidra och stöd, trafikverket, skogsstyrelsen, aud sjöqvist


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: