.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Samhällets civila krishantering flyttas till justitiedepartementet

Samhällets samlade civila krishantering och beredskap har hittills legat hos Försvarsdepartementet men idag meddelade statsminister Stefan Löfvén att området flyttas till Justitiedepartementet. Samtidigt meddaldes också att polisutbildningen blir en riktig högskoleutbildning. 

Tags: samhällsskydd, krishantering, beredskap, msb


Publicerad: (Uppdaterades: )

Fallolyckor orsakar 4 äldres död varje dag

Fyra äldre över 65 år dör daligen i fallolyckor, enligt statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Många olyckor skulle kunna undvikas och därmed spara stort lidande för den enskilde och minskade kostnader för landsting såväl som kommuner. Den 1 oktober är FN:s internationella äldredag världen över. I Sverige genomför MSB tillsammans med många kommuner och organisationer den årliga kampanjen Peppar peppar för att uppmärksamma äldres säkerhet och trygghet. 

Tags: peppar peppar, äldresäkerhet, fallolyckor, brand, msb, kommuner, landsting


Publicerad: (Uppdaterades: )

Regeringen och MSB överväger ebolainsats

Smittspridningen och konsekvenserna av Ebolautbrottet blir allt allvarligare timme för timme. Men resurserna räcker inte på långa vägar för att stoppa smittan. Idag finns 20.000 smittade men experterna räknar med att 1,3 miljoner kommer att vara smittade i januari nästa år. Men om resurserna hade varit tillräckliga hade smittan kunnat stoppas redan i januari. Nu överväger regeringen att via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skicka stor vårdstyrka till Västafrika. MSB söker nu vårdpersonal som kan åka ner till området med kort varsel. 

Tags: Ebola, Västafrika, europa, sjukvård, msb, Regeringen


Publicerad: (Uppdaterades: )

MSB: Fler naturkatastrofer i framtiden

Under sommaren har Sverige drabbats av flera stora naturkatastrofer. Det mest uppmärksammade är skogsbranden i Västmanland och översvämningarna i Halland, Västra Götaland, Värmland och skyfallet i Malmöområdet. Men detta är den framtid vi har att vänta oss enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Naturkatastrofer kommer att bli ett vanligare inslag i den svenska vardagen i framöver. Både allmänheten och samhället i övrigt måste öka både förebyggande åtgärder och beredskapen att hantera översvämningarna. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, översvämningar, msb, halland, värmland, västra götaland


Publicerad: (Uppdaterades: )

Mobilt kartsystem stöder stabsledningen i Halmstad och Västmanland

Ett nytt mobilt fältinventeringssystem har utvecklades och gick online under den stora skogsbranden i Västmanland. Nu används samma system av Halmstad kommun i samband med översvämningarna av Nissan. Med hjälp av karteringssystemet som kan användas i en iPad får räddningsledningen samma lägesbild som räddningspersonalen i fält. 

Tags: stabsledning, krisledning, karteringsverktyg, räddningstjänst, msb, länsstyrelsen västmanland, esri


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: