.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Efter skogsbranden i Västmanland: Regeringen ger MSB utvecklingsuppdrag

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ett utvecklingsuppdrag baserat på den utredning som nu pågår och som man bestämt ska avslutas i förtid den siste februari. Utvecklingsuppdraget innebär att MSB för regeringen ska föreslå åtgärder för att stärka och utveckla samhällets bredskap vid stora olyckor eller bränder, som skogsbranden i Västmanland. 

Tags: sverige, västmanlands län, utredning, msb, utvecklingsuppdrag, räddningstjänst, polis, katastrofer, krisberedskap


Publicerad: (Uppdaterades: )

Hjälparbetare som testades på nytt har inte ebola

Den hjälparbetare, en sjuksköterska, som i början på januari undersöktes för misstänkt ebola, vid Lunds Universitetssjukhus, och på nytt testades i onsdags sedan hon uppvisat vissa symtom, har inte ebola. Det fastslogs av Linköpings Universitetssjukhus där kvinna vårdas på specialenheten för mycket smittosamma sjukdomar. 

Det var natten till onsdagen som kvinnan kände sig sämre vilket ledde till att hon på nytt kontaktade sjukhuset. Eftersom man inte kunde utesluta ebola bestämdes att hon skulle transporteras till Linköpings Universitetssjukhus som har den enda högspecialiserade infektionsenheten för mycket smittosamma sjukdomar. När kvinnan kom fram till sjukhuset testades hon omedelbart och under fredagen blev resultatet klart. Kvinnan har inte ebola. 

Den kvinnliga hjälparbetaren kommer nu att ligga kvar ett tag för observation. Om inga nya komplikationer tillstöter kan hon vara hemma igen under nästa vecka. 

 

Tags: sverige, malmö, Ebola, universitetssjukhuset, smitta, msb


Publicerad: (Uppdaterades: )

Samhällets civila beredskap påverkas negativt av besparingar

Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) tvingas på grund av regeringens nederlag i budgetomröstningen i Riksdagen snabbt anpassa verksamheten till alliansens budget. Besparingarna kommer att gå ut över viktiga områden där samhällets beredskap redan är eftersatt. Men även områden där samhället på grund av omvärldsutvecklingen behöver vidta beredskapshöjande åtgärder drabbas. MSB tvingas från 2015 spara 20 miljoner och från 2016 35 miljoner kronor. 

Tags: msb, besparingar, Civilförsvar, samhällsskydd, beredskap, Regeringen


Publicerad: (Uppdaterades: )

Nya TIB-myndigheter

Regeringen har fattat beslut om att fler myndigheter ska ha en TIB-funktion efter förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Tags: tib-funktion, Regeringen, msb, beredskap, samhällsskydd


Publicerad: (Uppdaterades: )

Kommuner rustar mot klimatförändringarna

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har pekat ut 18 områden i Sverige som är särskilt sårbara för de klimatförändringar som landet står inför de närmsta 100 åren. Nu rustar flera kommuner för att klara översvämningarna men kostnaden för detta är enorma. Det handlar om minst 30 miljarder kronor. Expressen beskriver de utmaningar som några av kommunerna står inför. 

Tags: klimathot, klimatanpassning, översvämningar, msb, översvämningsplaner, riskhantering


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: