.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Polisen dementerar tidningsuppgifter om moskébranden i Eskilstuna

Igår publicerade Eskilstunakurriren obekräftade uppgifter från en poliskälla om att juldagens moskébrand startade i en fritös. Uppgifterna demensteras nu av förundersökningsledaren. Även räddningstjänsten ställer sig tveksam till uppgifterna. Enligt polisen är brandorsaksutredningen ännu inte klar och något entydigt resultat finns ännu inte. 

Tags: eskilstuna, moskébrand, förundersökning, mordbrand, polisen, räddningstjänsten


Publicerad: (Uppdaterades: )

Olyckshändelse bakom moskébranden i Eskilstuna

Obekräftade uppgifter från en poliskälla till Eskilstunakuriren gör gällande att moskébranden i Eskilstuna var en olyckshändelse. Enligt den tekniska undersökningen som polisen gjort ska branden har börjat i en fritös och sedan spridit sig med våldsam hastighet. Branden uppmärksammades stort i medier eftersom man misstänkte att ett hatbrott låg bakom händelsen. 

Tags: sverige, eskilstuna, moskébrand, religiösa byggnader, olycka, islam, polisen, räddningstjänsten


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: