.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Följ Beredd News bevakning av skogsbränderna i sociala medier

Just nu pågår omfattande släckinsatser både på marken och med flyg för att kväsa 60-70 skogs- och markbränder som pågår runt om i landet. Om ni vill följa hur Beredd News bevakar skogsbränderna och andra nationella och internationella händelser rekommenderar vi er att följa oss på Twitter, Facebook och Instagram. Mest uppdaterat är Twitter, därefter Facebook och till sist Instagram (Alla nyheter passar inte in i de olika flödena). 

Tags: försvarsmakten, polis, msb, räddningstjänst, vma, skogsbrand, socialamedier, instagram, facebook, Twitter, bereddnews


Publicerad: (Uppdaterades: )

Misstänkt farligt föremål vid Oskarshamns kärnkraftverk - upptäcktes vid övning

Vid en övning idag markerade både Försvarsmaktens och Polisens hundar mot ett misstänkt föremål på Oskarshamns kärnkraftsverket, som ägs av OKG. Området liksom närliggande byggnader är avspärrade. Det misstänkt farliga föremålet finns på OKG:s godshantering som ligger i en separat byggnad, skilld från reaktorbyggnaden. Det ska inte finnas någon risk för själva reaktorsbyggnaden kan skadas. 

Tags: misstänkt farligt föremål, kärnkraftsverk, OKG, oskarshamn, polisen, försvarsmakten


Publicerad: (Uppdaterades: )

 

 

Criscom en viktig resurs i kriskommunikationen om skogsbranden

Criscom är en frivilligorganisation inom det civila försvaret som spelat en viktig roll i krishanteringsarbetet runt skogsbranden i Västmanland. Criscom har genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) levererat ett 20-tal kriskommunikatörer som stått till räddningsledningens förfogande. 

Tags: criscom, försvarsutbildarna, msb, försvarsmakten, kriskommunikation, frivilligorganisationer, skogsbranden västmanland






Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: