.

Publicerad: (Uppdaterades: )

SMHI: Höga temperaturer de kommande 3 dagarna

Sedan 2013 har SMHI haft ett varningssystem vid mycket höga sommartemperaturer. De kommande 3 dygnen kommer maxtemperaturen att nå 26 grader eller mer. Det innebär att alla landsting, länsstyreler och vissa utvalda myndigheter informerats av SMHI. 

Tags: smhi, värmebölja, beredskap


Publicerad: (Uppdaterades: )

Danmarks räddningstjänster kan minskas från 87 till 20

Danmarks räddningstjänster som idag är 87 till antalet kan om drygt ett år vara sammanslagna i 20 regioner. Detta är kontentan av en överenskommelse som Danmarks regering träffat med Kommunernes Landsforening KL (motsvarigheten till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som Beredd.se tagit del av. Man har också förhoppningen att man ska spra 175 miljoner danska kronor på sammanslagningen som ska vara genomförd senast den 1 januari 2016.

Tags: Danmark, räddningstjänst, beredskap


Publicerad: (Uppdaterades: )

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram och beslutat om en övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap. Inriktningen består av av en beskrivning av samhällsskydd och beredskap  samt tio övergripande principer eller förhållningssätt som ska tjäna som en vägledning för alla som arbetar inom området. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, Civilt försvar, msb


Publicerad: (Uppdaterades: )

RIB - farliga ämnen nu tillgängligt för alla

Nu finns RIB - farliga ämnen tillgängligt för alla på webben utan krav på abonnemang. RIB Farliga ämnen är en databas med information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Databasen ger information till den som arbetar med eller hanterar händelser eller olyckor där farliga ämnen ingår. 

Tags: msb, RIB, samhällsskydd, beredskap


Publicerad: (Uppdaterades: )

Brand 2014 - Olyckans ansikte

I Sverige tar vi tryggheten för given. Från vaggan till graven förväntas samhället rycka in om den enskilde hamnar i nöd. Hela vårt samhället är uppbyggt på detta tänkande och vi litar på att de som styr vårt samhälle inte äventyrar tryggheten. Trots det inträffar dagligen olyckor. Det är ett faktum som inget samhälle kan bygga bort. För detta måste vi ha en fungerande beredskap. Konferensen Brand 2014 ställer frågorna som ger perspektiv åt årets tema, olyckans ansikte. Vem drabbas av olycka, hur uppfattas och skildras olyckor och vad är det verkliga hjälpbehovet? Det är olyckans ansikte!

 

Tags: brand 2014, olyckor, msb, samhällsskydd, beredskap, räddningstjänst, polis, sjukvård


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: