.

Publicerad: (Uppdaterades: )

MSB går upp i särskild organisation

Sedan den 5 februari har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gått upp i särskild organisation för att kunna tillföra resurser i händelse av samhällsstörningar kopplade till valet senare i år. 

Tags: samhällsstörningar, msb, beredskap, Civilt försvar, samhällsskydd, politik, val


Publicerad: (Uppdaterades: )

100.000 utan ström när ställverk brann

Omfattningen av branden i ett ställverk i Repbäcken kan ha gjort uppåt 100.000 elkunder i Dalarna utan ström under några timmar på tisdagsförmiddagen. Inledningsvis var uppgifterna oklara men Länsstyrelsen säger till Dt.se att det var långt fler som drabbades än vad man tidigare trott. Det var en brand i en transformator som troligen ledde till det omfattande elavbrottet. Och en stund efter att räddningstjänsten släckt branden började brinna igen. Strömavbrottet har även påverkat tele- och datatrafiken och tågtrafiken. På sjukhusen gick man över till reservkraft. Hos de drabbade kommunerna gick man också över till reservkraft och man sammankallade krisledningsstaberna. 

Tags: dalarna, borlänge, mora, orsa, falun, strömavbrott, dalakraft, ellivo, brand, samhällsskydd, beredskap


Publicerad: (Uppdaterades: )

Helena Söderblom ny presschef på SOS Alarm

Helena Söderblom blir f o m den 21 mars ny presschef på SOS Alarm. Hon har fram till nu arbetat som borgarrådssekreterare för Joakim Larsson i äldre- och ytterstadsförvaltningen samt även arbetat som pressekreterare inom Moderaterna i Stockholms stadshus. Anders Klaström får en ny roll som ansvarig för samhällskontakter. 

Tags: sos alarm, mia söderblom, anders klarström, presschef, säkerhet, samhällsskydd, beredskap, Moderaterna, stockholms stad, joakim larsson


Publicerad: (Uppdaterades: )

Samhällets civila beredskap påverkas negativt av besparingar

Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) tvingas på grund av regeringens nederlag i budgetomröstningen i Riksdagen snabbt anpassa verksamheten till alliansens budget. Besparingarna kommer att gå ut över viktiga områden där samhällets beredskap redan är eftersatt. Men även områden där samhället på grund av omvärldsutvecklingen behöver vidta beredskapshöjande åtgärder drabbas. MSB tvingas från 2015 spara 20 miljoner och från 2016 35 miljoner kronor. 

Tags: msb, besparingar, Civilförsvar, samhällsskydd, beredskap, Regeringen


Publicerad: (Uppdaterades: )

Nya TIB-myndigheter

Regeringen har fattat beslut om att fler myndigheter ska ha en TIB-funktion efter förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Tags: tib-funktion, Regeringen, msb, beredskap, samhällsskydd


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: