.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Regeringen och MSB överväger ebolainsats

Smittspridningen och konsekvenserna av Ebolautbrottet blir allt allvarligare timme för timme. Men resurserna räcker inte på långa vägar för att stoppa smittan. Idag finns 20.000 smittade men experterna räknar med att 1,3 miljoner kommer att vara smittade i januari nästa år. Men om resurserna hade varit tillräckliga hade smittan kunnat stoppas redan i januari. Nu överväger regeringen att via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skicka stor vårdstyrka till Västafrika. MSB söker nu vårdpersonal som kan åka ner till området med kort varsel. 

Tags: Ebola, Västafrika, europa, sjukvård, msb, Regeringen


Publicerad: (Uppdaterades: )

Frågor och svar om Ebolaviruset

De senaste dagarna har medierna rapporterat om att Ebolaviruset. Idag har vi också kunnat läsa om att Storbritannien ser viruset som ett allvarligt nationellt hot. Även om ebolaviruset är en fruktansvärt dödlig smitta behöver man inte att vara överdrivet oroad. Sverige liksom övriga länder i Europa har både beredskap och vårdresurser att sätta in om en person skulle visa sig vara smittad av Ebola. Alla större sjukhus har särskilda lokaler för att ta hand om patienter med mycket allvarliga och smittosamma sjukdomar. 

Folkhälsomyndigheten har under dagen sammanställt fakta om Ebolaviruset. Vi publicerar här oredigerat Folkhälsomyndighetens, ECDC och Världshälsoorganisationens fakta och infomation. 

Tags: Ebola, Västafrika, europa, folkhälsomyndigheten, smittskydd, sjukvård


Publicerad: (Uppdaterades: )

WHO kan ta till drastiska åtgärder för att begränsa Ebolautbrott i Västafrika

Sedan fyra månader är Västafrika drabbade av ett utbrott av Ebola. Omkring 600 har smittats och omkring 390 har dött. Ännu ser man inget slut på smittspridningen som nu omfattar länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone. För att begränsa ytterligare smittspridning regionalt och internationellt uppmanar WHO till drastiska åtgärder. 

Tags: Västafrika, Ebola, WHO, ECDC


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: