.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Vill du delta i utrymningsförsök?

Mellan den 28 september och 6 oktober kommer ett antal utrymningsförsök i undermarksanläggningar att pågå i central Stockholm. Det är ett forskningsprojekt som leds av RI.SE (tidigare Sveriges Tekniska Provningsinstitut SP). Syftet är att studera hur människor beteer i utrymningssituationer och brand. RI.SE söker nu ett större antal frivilliga deltagare i dessa försök. 

Tags: Forskning, stockholm, rise, utrymningsförsök


Publicerad: (Uppdaterades: )

Bättre beslut vid kriser – målet för nytt projekt

Ordet "efteråt" kan ställa till det när man ska utvärdera beslut vid räddningsinsatser och krishantering. Efteråt brukar vi veta hur vi skulle agerat under men facitet kan lätt lura oss. Därför startar nu en forskargrupp vid institutionen för brandteknik på Lunds Tekniska högskola ett forskningsprojekt med målet att bättre beslut ska fattas vid räddningsinsatser och kriser. 

– Man kan göra allt rätt, men så blir det fel i slutändan i alla fall. Och tvärtom – vi kan göra fel, och så blir det rätt ändå. Det går inte helt att kontrollera vår komplexa omvärld. Vi måste, trots att vi ofta inte vill, acceptera osäkerheten och fatta beslut på antaganden, säger Christian Uhr.

Tags: Forskning, Lunds Tekniska Högskola Branteknik, Insatser, räddningstjänst, krishantering, Räddningsinsatser


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: