.

Publicerad: (Uppdaterades: )

MSB går upp i särskild organisation

Sedan den 5 februari har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gått upp i särskild organisation för att kunna tillföra resurser i händelse av samhällsstörningar kopplade till valet senare i år. 

Tags: samhällsstörningar, msb, beredskap, Civilt försvar, samhällsskydd, politik, val


Publicerad: (Uppdaterades: )

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram och beslutat om en övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap. Inriktningen består av av en beskrivning av samhällsskydd och beredskap  samt tio övergripande principer eller förhållningssätt som ska tjäna som en vägledning för alla som arbetar inom området. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, Civilt försvar, msb


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: