.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Kommuner rustar mot klimatförändringarna

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har pekat ut 18 områden i Sverige som är särskilt sårbara för de klimatförändringar som landet står inför de närmsta 100 åren. Nu rustar flera kommuner för att klara översvämningarna men kostnaden för detta är enorma. Det handlar om minst 30 miljarder kronor. Expressen beskriver de utmaningar som några av kommunerna står inför. 

Tags: klimathot, klimatanpassning, översvämningar, msb, översvämningsplaner, riskhantering


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: