.

Publicerad: (Uppdaterades: )

Snabbare väderomslag ställer krav på kommunerna

Många kommuner har de senaste åren förtätat bostadsområden genom att ta bort grönområden. Men det kan leda till att man är sämre rustade att klara de allt snabbare väderomslagen med varma dagar och skyfall på nätterna. Flera experter varnar nu för att sättet att stadsplanera kan leda till översvämningar som hotar samhällsviktiga funktioner och verksamheter. 

Tags: hälsa, miljö, grönområden, stadsplanering, stockholm, malmö, klimat, södra sverige, översvämningar


Publicerad: (Uppdaterades: )

Stora regnmängder väntas i Norrland

De kommande dygnen kan delar av Norrbottens län få uppåt 100 millimeter regn. Redan nu ikväll väntar meterologerna att det ska falla mellan 10-30 millimeter. Och under fredagen väntas mellan 50-90 millimeter lokalt. SMHI har utfärdat en klass 1-varning, den lägsta varningsnivån på en 3-gradig skala. 

Tags: sverige, norrland, norrbotten, regn, klass 1-varning, smhi, översvämningar


Publicerad: (Uppdaterades: )

Svenskar varnas för översvämningar i Malaysia

Den svenska ambassaden i Malaysia uppmanar svenskar på besök i landet att iaktta stor försiktighet sedan landet drabbats av de värsta översvämningarna på 30 år. Fler än 100.000 människor har evakuerats från sina hem och minst 5 har omkommit. 

Tags: asien, malaysia, översvämningar, svenska ambassaden, skyfall


Publicerad: (Uppdaterades: )

Kommuner rustar mot klimatförändringarna

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har pekat ut 18 områden i Sverige som är särskilt sårbara för de klimatförändringar som landet står inför de närmsta 100 åren. Nu rustar flera kommuner för att klara översvämningarna men kostnaden för detta är enorma. Det handlar om minst 30 miljarder kronor. Expressen beskriver de utmaningar som några av kommunerna står inför. 

Tags: klimathot, klimatanpassning, översvämningar, msb, översvämningsplaner, riskhantering


Publicerad: (Uppdaterades: )

MSB: Fler naturkatastrofer i framtiden

Under sommaren har Sverige drabbats av flera stora naturkatastrofer. Det mest uppmärksammade är skogsbranden i Västmanland och översvämningarna i Halland, Västra Götaland, Värmland och skyfallet i Malmöområdet. Men detta är den framtid vi har att vänta oss enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Naturkatastrofer kommer att bli ett vanligare inslag i den svenska vardagen i framöver. Både allmänheten och samhället i övrigt måste öka både förebyggande åtgärder och beredskapen att hantera översvämningarna. 

Tags: samhällsskydd, beredskap, översvämningar, msb, halland, värmland, västra götaland


Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: