.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Telia förnekar att man säljer känsliga kunduppgifter

I förra veckan berättade Beredd.se, liksom flera andra medier, att Telia sålt uppgifter om sina kunder till samarbetspartners, s k aggregatörer, som sedan i några fall missbrukats av samarbetspartners innehållsleverantörer . Uppgifterna har på något sätt kunnat användas för att pressa Teliakunder på pengar för påstådd porrsurfning. Hela upplägget avslöjades i den rättegång som för tillfället pågår i Malmö tingsrätt. Men Telia tillbakavisar uppgifterna om att man skulle ha sålt eller på annat sätt tillgängliggjort integritetskänsliga uppgifter. 

Förra veckan startade en rättegång som fått stor uppmärksamhet i medierna på grund av att det avslöljar uppseendeväckande detaljer om de stora teleoperatörernas affärsupplägg mot sina samarbetspartners. I synnerhet har Telias hantering av sina kunders trafikinformation och andra integritetskänsliga uppgifter varit föremål för nyhetsrapporteringen. 

Aggregatörer 

Enligt åklagaren hade Telia ett upplägg mot sina samarbetspartners där man sålde trafikinformation och andra integritetskänsliga uppgifter till så kallade aggregatörer. En del av samarbetsparterna samarbetade i sin tur med så kallade innehållsleverantörer. Syftet med samarbetet var att innehållsleverantörerna skulle hjälpa till med att utvekla smartare betallösningar för mobilanvändarna. Några av innehållsleverantörerna valde dock att missbruka informationen och kunde på något sätt koppla ihop den informationen man fått via Telias samarbetsparterns med unika mobilanvändare.  I vart fall fick man ut så mycket information att man skickade ut bluffakturor i vilka man påstod att användaren porrsurfat och därmed var skyldig att betala för detta. Men många kunder vägrade att betala. De polisanmälde istället företagen bluffakturorna. När allt detta kom till Telias kännedom valde de att omedelbart bryta med de aktuella samarbetsparterna. Man stoppade också samarbete med de företag som använder sig av aggregerad data. 

PTS granskar 

Hos Post- och Telestyrelsen (PTS) har Telias liksom övriga operatöres affärsupplägg när det kommer till trafikinformation och integrietskänsliga uppgifter väckt myndighetens intresse. Man kommer nu att granska branschens allmänna villkor och avtal för att se om de är i överensstämmelse med gällande föreskrifter och lagar. Hos PTS utesluter man inte en regeländring så att teleoperatörerna hanterings av sina kunders information skyddas bättre än idag. 

Kräver domstolsbeslut

Det som gör att media åter uppmärksammar Telia är att det visat sig att opertören inte ändrat i sina allmänna villkor. En granskning som Beredd.se gjort visar att bolaget fortfarande förbehåller sig rätten att tillgängliggöra eller upplåta trafikinformation och annan integritetskänslig information till samarbetspartners. Det som väcker uppseende är att polis eller åklagare skulle behöva gå till domstol för att få ut motsvarande information om en misstänkt persons förehavanden. 

Telia förnekar upplägg

Telia har i ett skriftligt uttalande på sin hemsida sag att man inte säljer vare sig trafikinformation eller andra integritetskänsliga kunduppgifter till samarbetspartners. Samtidigt säger man också att man sålde information som kunde användas av innehållsaggregatörer för att skapa smartare betallösningar för mobilanvändare men att detta upphörde i samband med att bluffakturorna uppmärksammades i media. 

Faktum kvarstår dock att Telia inte ändrat i sina allmänna villkor sedan dess. De har fortfarande rätt att lämna ut uppgifter om sina kunder till samarbetspartners som polis eller åklagare skulle behöva domstolsbeslut för att få ut. Det finns som vi ser det all anledning för Telias kunder att fåga bolaget hur man hanterar trafikinformationen och ifrågasätta varför de anser sig ha rätt att sälja eller ge bort mycket känsliga uppgifter om sina kunder. Uppgifterna lämnas ju inte ut till rättsväsendet med mindre än att det finns ett domstolsbeslut. 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: