.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Snabbare väderomslag ställer krav på kommunerna

Många kommuner har de senaste åren förtätat bostadsområden genom att ta bort grönområden. Men det kan leda till att man är sämre rustade att klara de allt snabbare väderomslagen med varma dagar och skyfall på nätterna. Flera experter varnar nu för att sättet att stadsplanera kan leda till översvämningar som hotar samhällsviktiga funktioner och verksamheter. 

I bland annat Skåne och Stockholms län har den senaste veckan varit mycket varm men på nätterna har det kommit kraftiga regn och åska. Det har lätt till att många fått se sina källare eller bostäder översvämade. Risken är stor att situationen förvärras i takt med att man bygger bort grönområdena för att ge plats åt bostäder. 

– När det kommer mycket regn, som i Malmö 2014, så är det nästan omöjligt att hantera med rörledningar. Det måste hanteras på markytan, säger Johanna Sörensen, översvämningsforskare på Lunds tekniska högskola.

Hon menar att kommunerna måste sluta med att ta bort grönområdena eftersom dessa har en absorerande effekt när det kommer mycket regn på kort tid. 

Det finns gott om internationellt stöd för att grönområden är viktiga för att dämpa konsekvenserna av översvämningar och skred. 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: