.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Samhällets civila beredskap påverkas negativt av besparingar

Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) tvingas på grund av regeringens nederlag i budgetomröstningen i Riksdagen snabbt anpassa verksamheten till alliansens budget. Besparingarna kommer att gå ut över viktiga områden där samhällets beredskap redan är eftersatt. Men även områden där samhället på grund av omvärldsutvecklingen behöver vidta beredskapshöjande åtgärder drabbas. MSB tvingas från 2015 spara 20 miljoner och från 2016 35 miljoner kronor. 

MSB måste som en direkt konsekvens av att regeringen inte fick igenom sin budget i Riksdagen vidta drastiska åtgärder för att ekonomin ska gå ihop 2015 och 2016. Redan nästa år ska myndigheten spara 20 miljoner. Enligt generaldirektörens beslut kommer följande områden eller förmågehörjande åtgärder att drabbas. 

Civilförsvaret

Planerade förmågehöjande åtgärder inom civilförsvaret och nödvändiga investeringar inom utbildningsverksamheterna vid Revinge och Sandö kommer att prioriteras. Samarbetspartners utanför myndigheten kommer att märka av besparningarna som myndigheten tvingas göra men man kommer att försöka se till att de inte blir orättvisa eller orimliga. 

Regionala olycksutredningssamordnare

MSB har sedan starten finansierat regionala olycksutredningssamordnare. Det var först tänkt som en tillfällig åtgärd men har fungerat så pass väl att det i praktiken blivit permanentat. Dessa slopas nu. MSB uppger att man ska stötta på annat sätt. 

Även arbetet med regionala jämställdhetsutvecklare slopas. Istället kommer MSB att stödja nätverket för jämställda räddningstjänster, njr.se, och andra insatser. 

Översyn av utbildningsverksamheten

Vissa kurser som tidigare varit avgiftsfria kommer nu att avgiftsbeläggas. Det gäller inte sådana kurser som myndigheten har skyldighet att erbjuda kostnadsfritt. En övesyn av hela utbildningsverksamheten ska ske och effekterna av åtgärderna ska utvärderas och presenteras längre fram. 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: