.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Regeringen avsätter 300 miljoner till skogsbrandsdrabbade kommuner

Regeringen meddelande för en stund sedan, vid en prsskonferens i Rosenbad att man avsätter 300 miljoner till de kommuner som drabbats av skogsbranden i Västmanland. 

Regeringen ger nu Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) uppdraget att skyndsamt betala ut pengar till de skogsbrandsdrabbade kommunerna genom att utöka anslagsramen för ersättning till räddningstjänst med 250 miljoner. Ytterligare 50 miljoner anslås för kostnader med nära koppling till räddningstjänst. Regeringen utesluter inte att ytterligare ekonomiska medel kan behöva tillföras längre fram. Ingen kommun ska behöva spara på nästa års budget eller riskera sin likviditet på grund av skogsbranden. 

Bidrag till vägar 

Regeringen avser också att lämna bidra till vägar som behöver återställas. Dieselskatten ska reduceras för skogsmaskiner som arbetar med att röja upp i skogarna. Reduceringen omfattar traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

Vidare ska MSB-myndigheten att betala kostnaderna för utländsk brandflyg istället för att kommunerna faktureras beloppet. 

Stöd till evakuering

Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till de lant- och skogsbrukare som behövt evakuera boskapsdjur undersöks också. 

Statligt stöd till biobränsle

Regeringen kommer också att pröva möjligheterna att införa ett tillfälligt stöd för biobränsle i området. Exakt hur detta ska utformas återkommer man med. Stödet måste prövas mot EU:s stadsstödsregler. 

 

 

 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: