.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Omvärldsbevakning den 9 augusti kl 23.00

Beredd News omvärldsbevakning bygger på öppna och tillförlitliga källor som exempelvis Krisinformation.se, UD, SOS Alarm och medieuppgifter. Bekräftad information kan bara fås av myndigheter. Övriga uppgifter bygger från sekundärkällor som etermedier och tidningar samt i vissa fall sociala medier. Vår omvärldsbevakning är tänkt att vara ett verksamhetsstöd. Vi bevakar och följer upp händelser som kan utveckla sig till kriser i lokalsamhället. 

Sverige 

Storm över Göteborg och Bohuslän 

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Skagerak och kusten längs Göteborg och Bohuslän i Västra Götalands län. En klass 2-varning innebär vindbyar från 25 m/s upp til 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning. Om prognosen ändras till 30 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Brandsituationen 

SOS Alarm hanterade klockan 20.30 sammalagt 26 ärenden som klassas som terrängbränder runt om i landet. 

Brandrisken är extremt hög till följd av den långvariga torkan och den extrema värmen. De värden vi upplever är exceptionella och har bara inträffa några få gånger de senaste 260 åren. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktiga med öppen eld och att undvika utomhusarbeten som innebär att det kan uppstå gnistbildning. Att inte slänga fimpar på marken och se till att de är ordentligt släckta. 

Dricksvatten 

Livsmedelsverket påminner om att dricksvattensituationen är mycket ansträngd i delar av landet. Ett hundratal kommuner har infört bevattningsförbud. Respektera förbudet! Om vattenförbrukningen fortsätter i oförminskad omfattning kan flera kommuner tvingas införa vattenransonering. 

Tåg

Trafikverket har sedan onsdagen stängt flera spår för tågtrafik av säkerhetsskäl. Bakgrunden det extremt varma vädret som riskerar att skapa s k solkurvor på vissa sträckor. Tågrafiken på de stängda sträckorna beräknas kunna återupptas under lördagsdygnet. 

 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: