.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Omvärldsbevakning de 22 augusti kl 11.10


  • Stora evenemang och sammankomster i Stockholm

  • EHEC

  • Balex Delta - Miljöräddningsövning 

Sverige, Stockholm

Stora evenemang och politiska sammankomster 

Polisen Stockholm informerar om att den stora evenemang och politiska sammankomster kommer att äga rum i Stockholm. Det kan påverka såväl biltrafiken som bussar, tunnelbana och pendeltåg. Det kan inte uteslutas att ordningsstörningar uppstår då många politiska möten och demonstrationer arrangeras. Hittills har polisen gett tillstånd till 134 olika sammankomster och offentliga tillställningar den 25 och 26 augusti. En stor poliskommandering kommer att finna på plats för att säkerställa säkerheten för de olika eventen och sammankomsterna. 

Det är viktigt att allmänheten håller sig uppdaterade om händelseutvecklingen via t ex polisen.se, Sveriges Radio P4 Stockholm, SVT Nyheter Stockholm och via Krisinformation.se. 

Kommentar: Vi kommer att bevaka händelseutvecklingen under helgen. Uppdateringar sker främst på Twitter. 

Nationellt utbrott av EHEC

Folkhälsomyndigheten fortsätter att utreda och spåra det nationella utbrottet av EHEC. Det handlar om ett 80-tal kända fall. 

Folkhälsomyndigheten rapporterar om ett nationellt utbrott av EHEC-infektion, en slags magsjuka. Under juli månad registrerades ett ovanligt stort antal fall EHEC-infektioner av typen O157:H7. Analyser visar att fallen till stor del återinns i Västra Götalands län och i Uppsala län, och ha en eller flera  gemensamma smittkällor. 

Vad är EHEC?

EHEC är vanligast under sensommaren, men om årets långa värmebölja har haft någon inverkan på smittspridningen är oklart.

Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är reservoar för ehec. Smittan kan spridas via kontakt med dessa djur eller kontakt med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel eller förorenat vatten.

Utbrott har beskrivits från många olika typer av livsmedel, som opastöriserad mjölk, rå köttfärs och bladgrönt. Även smitta från person till person förekommer.

Så kan du skydda dig


  • Skölj grönsaker, sallad och frukt noggrant.

  • Genomstek kött, framförallt köttfärs, och smaka inte på rå köttfärs.

  • Håll isär rått kött från andra livsmedel som ska ätas utan tillagning, t.ex. sallad och andra grönsaker.

  • Tvätta händerna noggrant innan matlagning och efter du hanterat rått kött.

  • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk.

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur.

Balex Delta - Miljöräddningsövning 

Kustbevakningen informerar om att man på måndag, nästa vecka, genomför en stor miljöräddningsövning i Östersjön. Balex Delta, som övningen kallas, börjar i Karlskrona. Delar av Östersjöns miljöräddningsflotta övar tillsammans bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier. 550 personer ingår i arrangemanget och 20 fartyg, flygplan och helikoptrar deltar i övningen.

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna med kust mot Östersjön, som alla samarbetar i Helsingforskommissionen, HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor. I år är det Sveriges tur att arrangera övningen, och övningen är i år större än normalt, med finansiering från EU.

Det som också är nytt med Balex Delta 2018 är dels att det kommer att ingå en landövning som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för. Ett viktigt inslag kommer att bli att hitta gränsytor mellan sjö- och landövningen samt att kommunikationen fungerar mellan de aktörer som ansvarar till sjöss respektive på land. Scenariot för Balex Delta 2018 kommer också att omfattat kemolycka vilket Balex Delta-övningar inte alltid gör.

Läs mer:

Fakta:

Från och med den 13 augusti publicerar vi endast publika omvärldsrapporter när något finns att rapportera. Beredd News sammanställer dagligen flera rapporter för betalande kunder. För att följa aktuella nyheter och händelser inom samhällsskydd, beredskap och kriskommunikation hänvisar vi i första hand till Twitter

Beredd News omvärldsbevakning bygger första hand på öppna och tillförlitliga källor som exempelvis Krisinformation.se, UD, SOS Alarm, och i andra hand, på medieuppgifter. Bekräftad information kan bara fås av myndigheter. Övriga uppgifter är sekundärkällor som etermedier och tidningar samt i vissa fall sociala medier med varierande kvalitet och tillförlitlighet. 

Vår omvärldsbevakning är tänkt att vara del av beslutsstödet för verksamheten. Vi bevakar och följer upp händelser som kan utveckla sig till kriser i lokalsamhället. 

Tags:

stockholm, länsstyrelsen, kustbevakningen, balexdelta, sverigesradio svt krisinformation.se polisen folkhälsomyndigheten ehec politiska möten sammankomster sverige

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: