.


Publicerad: (Uppdaterad: )

MSB går upp i särskild organisation

Sedan den 5 februari har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gått upp i särskild organisation för att kunna tillföra resurser i händelse av samhällsstörningar kopplade till valet senare i år. 

I en rad länder har det förekommit försök att påverka allmäna val. Även om MSB bedömer att Sverige har ett gott skydd mot den här typen av aktiviteter kan det inte uteslutas att man kommer att försöka påverka valet. Därför har myndigheten tillsammans med andra myndigheter skapat en samverkan för att kunna hantera samhällsstörningar som är kopplade till valet i höst. 

Arbetat med att skydda de allmäna valen 2018 påbörjades redan för ett år sedan. Under denna tid har man arbetat för att ge aktörerna stöd för att skydda valsystemet och valets genomförande. Nu går alltså detta arbete in i en mer operativ fas. 

Fakta om skydd av valet 2018


  • Skyddet av valet till riksdag, kommuner och landsting 2018 utgår ifrån principerna om ansvar, samverkan och handling.

  • Det innebär att de som har det huvudsakliga ansvaret för att genomföra och skydda val under normala förhållanden också har det under en samhällsstörning.

  • MSB stödjer detta arbete med bland annat lägesbild, samverkan, informationssamordning och utbildning.

  • Tillsammans med andra aktuella myndigheter jobbar MSB för att säkerställa att samhället ska ha så goda förutsättningar som möjligt att skydda valet 2018.

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: