.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Många kommuner kan stå utan räddningstjänst

Många kommuner kan snart stå utan räddningstjänst i tätorten på grund av problemen med att rekrytera deltidsbrandmän. I flera kommuner är situationen nu så allvarlig att man vissa tider på dygnet inte kan upprätthålla bemanningen. I tätorten Rimbo i Norrtälje kommun sköter 18 deltidsbrandmän bemaningen dygnet runt. De åker på cirka 150 larm om året. I Rimbo tar det också minst 20 minuter innan ambulansen kommer vid ett akut sjukvårdslarm. I väntan på ambulansen är Rimbo till stor del beroende av att brandmännen kan åka på ut s k IVP-larm. 

Att rekrytera brandmän blir allt svårare både i Rimbo och på andra håll i landet. Allt fler arbetspendlar och många privata arbetsgivare kan inte erbjuda kombinationstjänster. Kommunerna får också kritik för att inte vara tillräckligt aktiva i att rekrytera brandmän och man har också svårt att attrahera nya brandmän. Det visar en rapport som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram och överlämnat till regeringen. Nu krävs snabba åtgärder om inte flera kommuner ska stå utan en fungerande räddningstjänst. 

Fler kvinnor

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skulle en lösning på problemet vara att rekrytera fler kvinnor men det löser inte problemet långsiktigt. Man måste också titta på andra anställningsformer. Som deltidsbrandman måste man jobba i tätorten och ha en arbetsgivare som ser fördelarna med att ha deltidsbrandmän anställda. Arbetsgivarna måste också kunna erbjuda tjänster som går att kombinera med att det plötsligt komemr att larm som gör att brandmannen är borta några timmar. 

 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: