.


Publicerad: (Uppdaterad: )

Linda Kazmierczak ny förbundsdirektör för RSyd

Linda Kazmierczak, idag beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg, blir ny förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd (RSyd). Hon tillträder den 16 januari nästa år, och efterträder då Per Widlundh som går i pension efter att ha lett förbundet sedan 2006, då det bildades. 

Linda Kazmierczak har i rollen som beredskapsdirektör bland annat byggt upp och utvecklat former för samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer på både operativ och strategisk nivå. Därtill har hon arbetat på nationell nivå med frågor om ledning och samverkan samt är ordförande i försvarsdirektörerna.Tidigare har hon undervisat i psykologi på Växjö universitet (nuvarande Linnéuniversitetet), till exempel inom polisutbildningen, och har arbetat med utbildning av chefsgrupper och organisationsutveckling i olika former.

- När jag fick beskrivet för mig hur man såg på uppdraget och framtiden för Räddningstjänsten Syd kände jag ganska direkt att det här vill jag göra.

- Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppgiften, men också med övertygelsen att jag tillsammans med alla kompetenta medarbetare både ska kunna förvalta och fortsätta utveckla Räddningstjänsten Syd, säger Linda Kazmierczak.

Ökat samarbete

Räddningstjänsterna i Skåne befinner sig i en förändringsfas där visionen är att bilda ett storförbund för hela Skåne län. Redan idag har regionförbunden ett ganska omfattande samarbete kring larm och operativ ledning. Det ökade samarbetet följs med stort intresse av andra kommuner och förbund. 

 

Texten uppdateras löpande - RED. 

 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: