.


Publicerad: (Uppdaterad: )

50.000 i böter för missade ID-kontroller

Igår fattade Riksdagen som väntat beslutet om att bolagen som trafikerar med bussar, färjor och tåg ska utföra ID-kontroller före ombordstigning. Förslaget har kritiserats hårt av såväl branschen som Lagrådet. Justitiekanslern (JK) anser till och med att bolagen som drabbas kan kräva staten på ersättning för de extra kostnader som ID-kontrollerna medför. Idag meddelade också regeringen att man inför 50.000 kronor i böter för varje tillfälle en resande ertappas med att inte ha giltiga ID-handlingar. 

Den stora flyktingströmmen till Sverige har visserligen minskat kraftigt de senaste veckorna men fortfarande är antalet asylsökande på en mycket hög nivå. Den senaste 7-dagarsperioden har ca 3.100 personer sökt asyl i Sverige. Det har fått regeringen att gå fram med mycket illa omtyckta men i deras tycke nödvändiga åtgärder för att kraftigt begränsa flyktinngströmmen. Ett av förslagen är att trafikbolagen ska kontrollera att alla som reser med dem har giltiga ID-handlingar. Bolag som slarvar riskerar att få betala 50.000 kronor i böter för varje tillfälle. 

Hårt kritiserad ID-kontroll

Den av Riksdagen antagna lagen om ID-kontroller gäller bussar, färjor och tåg som utför gränsöverskridande transporter. Lagrådet har varit mycket kritisk liksom JK som anser att bolagen som drabbas bör kräva staten på pengar för de extra kostnader som ID-kontrollerna kommer att medföra. Lagen gäller under tre år och till att börja med i 6 månader. Därefter kan alltså regeringen fatta beslut om att förlänga ID-kontrollerna ytterligare. 

Det finns flera utmaningar för bolagen som nu åläggs att genomföra ID-kontrollerna. Dels finns det ingen infrastruktur för att kunna genomföra den typ av kontroller som krävs av bolagen. Personalen som ska genomföra kontrollerna är inte utbildade i att kunna avgöra om en ID-handling är falsk eller äkta. Personalens arbetsmiljö kan vara i fara när de ska avvisa personer som saknar godkända handlingar. Det finns heller inga föreskrifter i dagsläget för hur ID-kontrollerna ska gå till. Regeringen menar att det är något för polisen att lösa tillsammans med bolagen. 

Stora merkostnader

Reseföretagen riskerar flera 100-tals miljoner kronor i merkostnader för ID-kontrollerna. Det är ännu oklart hur de olika branschorganisationerna kommer att agera men redan har Malmö stad skrivit brev till regeringen för att protestera mot åtgärderna. Det är troligt att branschen kommer att agera på ett eller annat sätt. Det kan dels ske genom att man prövar lagen rättsligt för att tvinga fram en praxis. Dels kan det ske genom att man vänder sig till JK med krav på ersättning för de merkostnader man har haft. 

 

Fler nyheter

Fler artiklar ifrån Beredd.se


Prenumerera på vårt RSS flöde
Prenumerera på vårt RSS flöde

Annonser: